Menu

NEN2484 Klimmateriaal

Keuring NEN 2484 Draagbaar klimmaterieel

Over de keuring NEN 2484

klim1De Keuring NEN 2484 is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel

Niet alleen op de bouwplaats, maar ook het gewone huis-, tuin- en keukengebruik is de bron van vele ongevallen met ladders en trappen. Gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel.

Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van ladders en trappen worden door HoMSS Keurmeesters uitgevoerd volgens de norm NEN 2484 en het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Keuring NEN 2484 draagbaar klimmaterieel

De keuring van ladders en trappen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de onderdelen gecontroleerd.

  • Algemene inspectie punten
    Aan de hand van een checklist worden de onderdelen op de algemene inspectiepunten gecontroleerd
  • Onderdelen draagbaar klimmaterieel
    Beschrijving van de algemene inspectiepunten per onderdeel
  • Administratie en certificaten
    Wanneer de inspectie is verricht ontvangt u een sluitende aantoonbare administratie en certificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen

Wetgeving en Arbeidsomstandigheden Wetgeving

Een als arbeidsmiddel gebruikte ladder of trap hoeft niet aan de norm NEN 2484 te voldoen. De wetgever geeft simpelweg aan dat ladders en trappen aan de Waren Wet / het Besluit Draagbaar Klimmaterieel moeten voldoen. Hierin wordt geen norm besproken.

Let op!!

Bij gebruik binnen een Arbo omgeving is de werkgever verplicht om de werknemer deugdelijke arbeidsmiddelen te verstrekken. Deze dienen geschikt zijn voor de gebruiksomgeving / omstandigheden. Dit betekend dat de Arbo (bij een ongeval / bij de inzet van te licht klimmaterieel) alsnog de aansprakelijkheid bij u als werkgever kan neerleggen, ondanks dat u kunt aantonen dat gekeurd materieel is ingezet. Zorg dat u daarom altijd een wel overwogen keus maakt met de aanschaf / inzet van uw materieel.

Algemene inspectiepunten: