Menu

NEN3140 keuringen elektrische arbeidsmiddelen

Keuring NEN 3140 elektrische arbeidsmiddelen

Keuring NEN 3140 Elektrische arbeidmiddelenOp het gebied van elektrische veiligheid en in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrisch gereedschap, machines en apparaten veilig te gebruiken zijn. Dit kan gerealiseerd worden door middel van de keuring NEN 3140.

Door het laten keuren van uw elektrische arbeidsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van elektrische gereedschappen, machines en apparatuur worden door HoMSS Keurmeesters uitgevoerd volgens de norm NEN 3140 :2011

In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig gekeurd dienen te worden.

Aan de keuring NEN 3140 worden de volgende eisen gesteld:

  • Een visuele controle;
  • Een controle door meting of beproeving;
  • Een registratie moet worden bijgehouden;
  • De inspectie moet aantoonbaar zijn;
  • Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap veilig is.
De norm NEN 3140 is vervangen voor de nieuwe norm NEN 3140 : 2011

De Arbobeleidsregels waren tot eind 2011 van kracht. De door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gehanteerde regels waren in de Arbeidsbeleid regels beschreven. Een van deze beleidsregels schreef  de NEN 3140 voor als minimale verplichting bij het keuren van elektrische arbeidsmiddelen. Dit was een directe link tussen de Arbowet en de NEN 3140

De Arbobeleidsregels zijn vervangen door Arbocatalogi. De door diverse branches en bedrijven opgestelde Arbo catalogi beschrijven hoe men om dient te gaan met de veiligheid van arbeidsmiddelen. De Arbobeleidsregels beschrijven op welke wijze de Arbeidsinspectie de geldende wetgeving interpreteert en dus ook handhaaft. Dit worden ook wel minimale beschermingsniveaus genoemd.

Een werkgever mag dus ook een andere vergelijkbare norm, bijvoorbeeld een  Amerikaanse of Duitse norm hanteren. Uitgangspunt is dat er minimaal een gelijk veiligheidsniveau wordt bereikt. In alle Arbo catalogi wordt voor wat betreft elektrische veiligheid verwezen naar de NEN 3140.

All-in Security Systems hanteert een staffel prijs wat betreft de keuring NEN3140.

Vanaf 101 stuks: Tarief per stuk € 3,95
Van 51 stuks tot en met 100 stuks: Tarief per stuk € 4,95
Van 26 stuks tot en met 50 stuks: Tarief per stuk € 5,95
11 tot en met 25 stuks: Tarief per stuk € 7,95
Tot en met 10 stuks: Tarief per stuk € 11,95

In een straal van 50km rond Ede berekenen wij geen voorrijkosten.

Inbegrepen in de prijs certificaat en registratie van de gekeurde arbeidsmiddelen

Wilt u de NEN3140 keuring combineren met de door ons ander aangeboden diensten bv controle blusmiddelen en of noodverlichtingen dan kunt u dit aangeven waardoor de eenheid prijs gunstiger voor u wordt.