Menu

Nood/vluchtweg verlichting

Het Bouwbesluit over noodverlichting

In het Bouwbesluit staat dat noodverlichting verplicht is in een ruimte waar meer dan 75 mensen kunnen samenkomen. Omdat dit meestal tijdens de aanleg niet meetbaar is, is noodverlichting verplicht in een ruimte die groter is dan 60m² (ook wel te herkennen aan de deur, die draait dan niet de ruimte in maar juist naar buiten).

Bij deze ruimte is het belangrijk om te weten dat hier alleen wordt gesproken over vluchtrouteverlichting. Vluchtrouteverlichting in een grote ruimte wordt ook wel anti-paniek verlichting genoemd.

Buiten deze ruimte groter dan 60m² bevind zich de vluchtroute. Het spreekt voor zich dat deze vluchtroute ook altijd voorzien moet zijn van noodverlichting. Misschien denkt u wel: ‘’En als deze zogenaamde vluchtroute genoeg licht krijgt van buiten moet er dan ook vluchtrouteverlichting?’’ Ja, ook dan moet er noodverlichting komen. Aangezien er op elke voorkomende situatie moet worden ingespeeld met noodverlichting. Dit betekent dat er bijvoorbeeld in de avond iemand zich in het pand bevind en de stroom valt uit, hij of zij waarschijnlijk ook geen licht krijgt van buitenaf.

Twee veel voorkomende situaties waar noodverlichting verplicht is volgens het Bouwbesluit.

  1. In iedere ruimte groter dan 60m²
  2. In iedere gang die gezien kan worden als vluchtroute.

Het bouwbesluit zegt ook nog iets over vluchtrouteaanduiding:

Vluchtrouteaanduiding is verplicht in een ruimte waar meer dan 50 personen kunnen samenkomen. Aangezien dit ook niet op voorhand meetbaar is wordt er vaak uitgegaan van de zelfde ruimte groter dan 60m². Dit betekend dat vluchtrouteaanduiding in de meeste winkels, kantoren en scholen verplicht zijn.

Vluchtroute aanduiding mag nooit naar niks toe wijzen. Een voorbeeld: als er in de ruimte die groter is dan 60m² een pictogram (vluchtrouteaanduiding) hangt die richting een vluchtroute wijst moet er in die vluchtroute ook pictogrammen hangen die wijzen richting een nooduitgang.

Daarnaast is het verplicht om altijd de juiste route aan te geven richting een nooduitgang. Dit betekent dat er in de vluchtroute duidelijk zichtbaar een vluchtrouteaanduiding moet hangen die u wijst naar de dichtstbijzijnde nooduitgang.

Voor vluchtrouteaanduiding zijn bepaalde zichtbaarheidseisen. Deze zijn na te lezen in de NEN 3011 en de NEN-EN 1838. Dit is documentatie die aangeeft welke kleur, zichtbaarheid en vormen de aanduiding moet hebben.

De Arbowetgeving over noodverlichting

De vaak minder bekende Arbowetgeving spreekt ook over noodverlichting. Volgens de Arbowetgeving is de werkgever aansprakelijk voor de noodverlichting.

Iedere werkgever is verplicht volgens zijn zorgplicht om een veilige situatie te creëren voor zijn medewerkers. Laten we hierbij de klanten en bezoekers niet vergeten.

Als het uitvallen van verlichting gevaar kan opleveren voor de personen in het gebouw, moet hier een veilige oplossing voor zijn. Deze veilige oplossing is er in de vorm van noodverlichting. Binnen enkele seconden moet er weer voldoende verlichting zijn om iedereen binnen het gebouw veilig te evacueren. Daarnaast moet op werkplekken die gevaar kunnen opleveren bij het uitvallen van verlichting, goed werkende noodverlichting worden geplaatst.

Daarnaast is de werkgever verplicht om duidelijke vluchtrouteaanduiding aan te geven. De werknemer, bezoeker of klant moet altijd weten waar de dichtstbijzijnde nooduitgang is.

Door het niet plaatsen van noodverlichting ondermijnt de werkgever zijn zorgplicht.

We kunnen dus wel zeggen dat noodverlichting zondermeer verplicht is. Vraag een specialist om u hierover te informeren.

Is het onderhoud van noodverlichting verplicht?

Als noodverlichting verplicht is zoals hierboven benoemd kan u toch eigenlijk al concluderen dat het onderhoud ervan ook verplicht is.

Met noodverlichting verhoogt u de veiligheid van medewerkers, klanten en bezoekers. Met vluchtrouteaanduiding geeft u duidelijk aan waar de nooduitgang zich bevind en dit geeft iedereen duidelijk een veilig gevoel.

Om noodverlichting in iedere situatie de juiste kwaliteit te laten leveren is het onderhoud verplicht. Met het onderhoud wordt het armatuur (technische naam voor de behuizing van de lichtbron) gecontroleerd. De controle bestaat uit meerde onderdelen:

  1. Controleren op beschadigingen.
  2. Controleren of de lamp nog op de juiste plaatst hangt.
  3. Controleren op oververhitting.

Naast de controle van het armatuur wordt de batterij en de lamp preventief vervangen. Hiervoor zijn termijnen vastgelegd die de garantie geven op het juist functioneren van de noodverlichting. Bij het juist functioneren wordt bedoeld dat de noodverlichting het bij stroomuitval minimaal een uur vol houdt. De lamp wordt brandend gehouden door een accu. Deze accu heeft een garantie van 4 jaar en het advies is na deze termijn de accu’s tevervangen.

De lichtbron daartegen moet afhankelijk van vluchtroute – aanduiding of verlichting na 1 of na 4 jaar vervangen worden. Bij vluchtrouteaanduiding (de groene bordjes met rennende mannetjes die altijd moeten branden) is dit na 1 jaar. Bij vluchtrouteverlichting moet de lamp vervangen worden na 4 jaar of wanneer de uiteinden van de lamp zwart beginnen te kleuren.

Conclusie: Noodverlichting inclusief het onderhoud is elk jaar verplicht! Als werkgever bent u verplicht het onderhoud uit te voeren en als gebouweigenaar bent u verplicht om noodverlichting te plaatsen.

Oude nooit onderhouden noodverlichting bij een trap

Nieuw geplaatste noodverlichting (LED)

Noodverlichting boven de vluchtroute (trap)   Vluchtweg verlichting brand in donkere gang

    

Wat is het onderhoud van noodverlichting?

Het onderhoud van noodverlichting door All-in Security Systems bestaat uit meerdere stappen:

  1. De visuele controle
  2. Het onderhoud
  3. Functietest
  4. Afronding

Door dat onze monteur deze stappen volgt geeft hij de garantie dat bij stroomuitval de noodverlichting het nog minimaal één uur blijft volhouden. Dit is de termijn die wordt geëist door de Wetgeving en iedereen in staan stelt om veilig het gebouw te verlaten.

 

De visuele controle van noodverlicht houd in dat de monteur bekijkt of de noodverlichting nog op de juiste plaats hangt. Dit lijkt vanzelfsprekend maar door en kleine wijziging in bijvoorbeeld verplaatsing van meubilair kan het zicht en de vluchtweg veranderd zijn. De visuele controle wordt in veel gevallen niet uitgevoerd. Na iedere verplaatsing of kleine verbouwing is het aan te raden om een Noodverlichting te laten controleren.

Het onderhoud is in te delen in vervanging en schoonmaken. De lichtbron en batterij moeten vervangen worden. De lichtbron (lamp) van de meeste armaturen moet ieder jaar vervangen worden. We hebben het dan over preventieve vervanging. het advies van de noodverlichting leverancier is om de 4 jaar de accu te vervangen. Ook dit is preventieve vervanging en is bedoeld om de garantie te geven dat bij netspanning uitval (stroomstoring) de noodverlichting nog minimaal een uur blijft branden. Preventieve vervanging wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor het onderhoud van noodverlichting. Afhankelijk van uw afgesloten contract zal de vervanging uitgevoerd worden.

Functietest

Het belangrijkste van het onderhoud van de noodverlichting is het controleren van de functie. De meeste noodverlichting moet minimaal 1 uur blijven branden. Dit zijn dan de bekende groene nooduitgang bordjes en normale vluchtroute verlichting. Daarnaast hebben we werkplekken met een verhoogd risico. De noodverlichting moet hier blijven branden tot het gevaar is geweken.

Al deze functies worden getest door ons

Afronding

De afronding houd in dat de specialist een inspectierapport maakt en het logboek aanvult. U ontvangt van de specialist een digitaal inspectierapport. Als in het contract geen vervanging is opgenomen krijgt u een materiaallijst van de te vervangen lichtbronnen en batterijen. De armaturen waarvan de batterij en de lichtbron vervangen moeten worden zijn het aankomende jaar niet meer goedgekeurd en moeten vervangen worden.

De visuele controle

De visuele controle van noodverlicht houd in dat de specialist bekijk of de noodverlichting nog op de juiste plaats hangt. Dit lijkt vanzelfsprekend maar door en kleine wijziging in bijvoorbeeld verplaatsing van meubilair kan het zicht en de vluchtweg veranderd zijn. De visuele controle wordt in veel gevallen niet uitgevoerd. Na iedere verplaatsing of kleine verbouwing is het aan te raden om de vluchtroute en de bij behorende nood/vluchtweg verlichting op locatie te laten controleren.

Het onderhoud

Het onderhoud is in te delen in vervanging en schoonmaken. De lichtbron en batterij moeten vervangen worden. De lichtbron (lamp) van de meeste armaturen moet ieder jaar vervangen worden. We hebben het dan over preventieve vervanging. De batterij moet om de 4 jaar vervangen worden. Ook dit is preventieve vervanging en is bedoeld om de garantie te geven dat bij netspanning uitval (stroomstoring) de noodverlichting nog minimaal een uur blijft branden. Preventieve vervanging wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor het onderhoud van noodverlichting. Afhankelijk van uw afgesloten contract zal de vervanging uitgevoerd worden.

Functietest

Het belangrijkste van het onderhoud van de noodverlichting is het controleren van de functie. De meeste noodverlichting moet minimaal 1 uur blijven branden. Dit zijn dan de bekende groene nooduitgang bordjes en normale vluchtroute verlichting. Daarnaast hebben we werkplekken met een verhoogd risico. De noodverlichting moet hier blijven branden tot het gevaar is geweken.

Al deze functies worden getest tijdens het jaarlijks onderhoud.

Afronding

De afronding houd in dat wij een inspectierapport maken en het logboek aanvullen. U ontvangt van All-in security Systems een gedetailleerde looplijst met locatie, bouwjaar, merk en type en gebruikte materiaal op een digitaal inspectierapport. Als in het contract geen vervanging is opgenomen krijgt u een materiaallijst van de te vervangen lichtbronnen en batterijen. De armaturen waarvan de batterij en de lichtbron vervangen moeten worden zijn niet definitief afgekeurd maar krijgt wel een aantekening in het inspectie rapport.

Bij All-in security systems zit een gedetailleerde onderhoud/inspectie rapport op locatie niveau in de eenheid prijs inbegrepen. Inspectie rapport omvat de volgende gegevens.

Nadat wij de eerste inspectie hebben uitgevoerd kunnen wij u vooraf aangeven wat de volgende controle gaat kosten zodat u dit in de begroting mee kunt nemen.

Vraag geheel vrijblijvend advies bij ons op.