Menu

Onderhoud brandblusmiddelen

Brandblusmiddelen

All-in Security Systems werkt samen met een gecertificeerd onderhoudsbedrijf en wij zijn REOB gediplomeerd.

Wij verzorgen controle en onderhoud aan kleine blusmiddelen te weten brandblusapparaten en brandslanghaspels. In het Bouwbesluit is de zorgplicht opgenomen voor eigenaren van brandblusmiddelen. Dit houdt in dat eigenaren van brandblusmiddelen de verplichting hebben dat de brandblusmiddelen in goede en werkende staat verkeren. Dit vraagt om onderhoud volgens de Nederlandse NEN normen te weten; NEN 2559, brandblusapparaten en NEN-EN 671-3, brandslanghaspels. Jaarlijks onderhoud door een REOB erkend onderhoudsbedrijf is dan ook een vereiste conform beide NEN normeringen.

Naast controle en onderhoud leveren wij ook nieuwe brandblusmiddelen, blusdekens en rookmelders. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen met advisering tot het verkrijgen van een compleet brandveiligheid pakket voor uw woning, bedrijf of anderszins.